Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) 9 Nisan 2001 tarihinde 2547 sayılı kanun çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimiz kuruluş amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ve halkımıza yönelik hizmet öncesi, hizmet içi ve hizmet sonrası kurslar, eğitim programları, sempozyumlar, sınavlar vb. faaliyetler düzenlemekte ve koordine etmektedir. Merkezimiz, sahip olduğumuz alt yapı ve alanında yetkin akademik personelimiz ile bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra, gelecekte paydaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünden de azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.

Misyon ve Vizyon

Sürekli eğitim “kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam açısından bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak amacıyla yaşam boyu sürdürülen öğrenim etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitimin amacı, tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşantılarını kontrol edebilmelerine, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkân vermektir.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin