Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) 9 Nisan 2001 tarihinde 2547 sayılı kanun çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimiz kuruluş amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ve halkımıza yönelik hizmet öncesi, hizmet içi ve hizmet sonrası kurslar, eğitim programları, sempozyumlar, sınavlar vb. faaliyetler düzenlemekte ve koordine etmektedir. Merkezimiz, sahip olduğumuz alt yapı ve alanında yetkin akademik personelimiz ile bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra, gelecekte paydaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünden de azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.

Misyon ve Vizyon
Sürekli eğitim “kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam açısından bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak amacıyla yaşam boyu sürdürülen öğrenim etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitimin amacı, tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşantılarını kontrol edebilmelerine, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkân vermektir.

Vizyon
Ülkemizin, bölgemizin ve özellikle de ilimizin gereksinim duyduğu konularda nitelikli eğitimler sağlamak; böylece kişilerin ve kurumların gelişimi sağlayacak, güncel, etkili ve yararlı faaliyetler düzenleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bireyleri ve kurumları daha etkili hale getirmektir.

Misyon
Ülkemizde ve bölgemizde tanınan, yaptığı faaliyetlerle takip edilen ve sunduğu hizmetlerle takdir edilen bir birim olmak, Merkezimizin kapsamına giren bütün faaliyetleri nitelikli ve etkin bir şekilde sürdürmek ve tamamlamak, günün şartlarına ve taleplere cevap verecek hizmetler sunmak ve bu hizmetleri sunarken etkili ve yararlı ürünler ortaya çıkmasını sağlamak, Merkez olarak sürdürülebilir ve istikrarlı gelirler sağlarken hizmet sunduğumuz kesimlerin memnuniyetine itibar etmek ve bunların yanında sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmektir.


Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olan ZBEÜSEM, yönergesinde belirtilen alanlarla ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin