İçKontrol

Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından koordine edilen tüm eğitimlerde günün koşulları, bilim ve teknolojideki gelişmeler, Kanun ve Mevzuatlardaki yenilikler gibi güncel gelişmeler ilgili koordinatörler tarafından takip edilerek eğitim faaliyetleri geliştirilir ve yeni faaliyet alanları belirlenir. Bu bağlamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi “Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezi Konseyi (TÜSEM)” üyeliği vasıtasıyla güncel gelişmeleri takip eder ve eğitimlerinin kalitesini arttırmayı sürdürür.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılan faaliyetlerin son saatinde tüm katılımcılara “Değerlendirme Anketi” yaptırılarak, eğitim konularının içeriği, eğiticinin başarısı ve eğitim mekânlarının fiziksel yeterliliği sorgulanır. Bu anketler eğitim sonunda ilgili koordinatörle birlikte değerlendirilerek ileriki eğitimlerde gerekli iyileştirmeler yapılır. Bunun yanında ZBEÜSEM elektronik posta adresinden alınan şikâyetler veya talepler anında cevaplanır ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, özellikle sertifikalı eğitimlerde yetkili akreditasyon birimi olmayı amaçlayan ve yeni kurulan “Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği, UNİSED” üyeliği ile  faaliyetlerinde kalite ve akreditasyon çalışmalarını destekler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin