Yönetim

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Müdür:  Doç. Dr. Kadir DEMİR (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Üye: Doç. Dr. Rıdvan BALDIK (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin ÇAKIR (Mühendislik Fakültesi)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ferdi KESİKOĞLU (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Rıfat HACIOĞLU (Mühendislik Fakültesi)